KSIĘGA MAŁYCH MUZEÓW

Projekt „Księga Małych Muzeów” dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/545748/2022/2022). Kwota dofinansowania 1432600 zł, całkowita wartość projektu 1432600 zł.

Projekt „Księga Małych Muzeów” to platforma wiedzowa mająca służyć nauczycielom szkół podstawowych i średnich w konstruowaniu scenariuszy zajęć pozaszkolnych. Będzie zawierał bazę 100 propozycji placówek muzealnych i kulturotwórczych z terenu całego kraju. Będą one widniały w serwisie w opracowaniu filmowym, graficznym, tekstowym i adresowym – jako dopełnienie kanonu propozycji głównych w danym regionie, instytucji promujących historię i kulturę.

SZCZYŃŚĆ BOŻE, POLSKO!

Projekt „Szczyńść Boże, Polsko!” dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” (nr projektu SONP/SN/527612/2021). Kwota dofinansowania 457820 zł, całkowita wartość projektu 510220 zł.

„Szczyńść Boże, Polsko!” to dwuczęściowy (2 x 30 min.) film, który jest przyczynkiem do dyskusji nauczycieli z uczniami o roli Śląska w historii naszego kraju. Tworząc film chcieliśmy skupić się nie tylko na aspekcie powstańczym i przyłączeniowym, lecz także na zobrazowaniu wielowiekowej tradycji polskości na terenie Górnego i Dolnego Śląska.